Sunday, January 23, 2011

MELANGKAH DENGAN SEDAR


Perang Khaibar(sebuah kota berbenteng besar dengan ladang-ladang) merupakan perang pertama dimulakan oleh tentera muslimin selepas perang-perang sebelumnya, dan perang ini merupakan antara petanda kekuatan tentera muslimin dan mula terbukanya dakwah islam kepada umat manusia.


Antara peristiwa yang boleh dijadikan iktibar adalah peristiwa usaha Zainab Al-Harith meracuni Nabi dengan daging kambing yang diletak racun. Sehingga menyebabkan kematian salah seorang sahabat baginda. Basyar Ibn Al-Barra’ Ibn Ma’rur.


Selepas pembebasan bumi Khaibar kepada Islam, Rasulullah saw mula mengirimkan sariyah-sariyah(angkatan yang tidak disertai oleh Rasulullah saw) yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi kepada kabilah Arab yang berselerak di jazirah Arab. Dilakukan pada tahun ketujuh hijrah sebanyak sepuluh sariyah dikirimkan oleh Rasulullah saw.


Disamping itu juga Rasulullah mengirimkan beberapa orang utusan ke beberapa orang raja untuk menyeru mereka kepada islam. Setiap utusan boleh bertutur dengan bahasa orang-orang yang kepada mereka utuskan. Maka keluarlah enam orang utusan pada hari yang sama.


Antaranya Amru Ibn ‘Umaiyah Al-Dharimi kepada Najasyi, Raja Habshah, Dihyah Ibn Khalifah Al-Kalbi diutus kepada Hiraqla(Hercules) iaitu Raja Rom, ’Abdullah Ibn Huzafah As-Sahmi kepada Kisra(Raja Iran), Al-harith Ibn ‘Umair Al-Azdi kepada Sharhabil Ibn Amru Al-Ghassani, Raja busra dan beberapa lagi sahabat Rasulullah saw kepada beberapa jazirah Arab.


Marhalah yang tersemat dalam sirah hebat ini menunjukkan satu perhentian tentera muslimin selepas kejituan dan faham Islam telah mula menjadi tunjang kekuatan, maka dakwah keluar daripada kelompok muslimin dimulakan.


Apa yang cuba dikaitkan dengan peranan beberapa platform yang ada untuk tujuan dakwah Islam dikampus sebagai contoh Majlis Perwakilan Pelajar dan beberapa platform lain dijadikan wahan/wasilah, jika dirujuk dalam sirah di atas saya samakan dengan sariyah/kiriman dengan kebolehan tersendiri untuk menyampaikan seruan islam.


Kebolehan tersendiri dalam sisi semasa saya faham sebagai pendekatan/fungsi platform dalam masyarakat. Platform ini jika dikampus atau institusi manapun mempunyai hala tuju yang berbeza dengan peranan yang berbeza. Jika tidak ada kekuatan faham Islam sebagai tunjang, tiada mereka yang faham Islam untuk menyeru ahli masyarakat yang mereka punya kepada Yang Esa, manusia akan terus tenggelam dengan nafsu serakah. Jadi, kita bakal panas hati melihat program-program tidak syar’ie, hiburan melampau, semakin ramai masyarakat rosak kerana tidak dipandu dengan hukum Allah.


Peranan pimpinan dalam memahamkan seluruh kekuatan ahli gerakan dalam setiap platform perlu terang dan jelas. Mengapa perlunya mereka yang faham Islam ini menyertai pilihanraya kampus sebagai contoh. Mengapa perlunya kuasa dalam platform-platform kampus? Mengapa perlu suara ahli faham Islam dalam menjadi barometer terhadap setiap perancangan kerajaan negara? Dan apa hikmah harus digunakan untuk menarik orang-orang musyrik kepada Islam?


Dan ianya terjawab dengan apa nikmat dan takjubnya seseorang itu tunduk menyerah kepada peraturan dan falsafah sesuatu kerajaan? Padahal dia menikmati kebebasan yang sebenarnya. Bebas dari terikat dengan manusia kerana telah terikat dengan yang Khaliq, pencipta diri. Dia boleh menikmati keadilan dan persamaan hakiki bersama orang lain samada pemerintah atau rakyat biasa kepada kerajaan itu. Itu sifirnya.


Logikkah bagi sesebuah kerajaan yang dikendalikan oleh hamba-hamba yang dimiliki oleh Allah memaksa rakyatnya supaya tunduk kepada berbagai tatacara yang mereka cipta, tetapi tidak pula mengajak untuk tunduk kepada undang-undang Khaliq yang menciptakan mereka semua.


Apabila setiap daripada ahli yang membentuk saff kekuatan gerakan Islam dikampus melangkah dengan sedar dan dengan pergantungan penuh kepada Allah swt. Mereka faham setiap titik peluh yang keluar adalah untuk merobohkan sistem jahiliyah atau apa-apa bentuk acuan bukan syar’ie sehingga satu kepimpinan benar-benar jitu dan berpegang kepada konsep ‘ubudiyyah kepada Allah terbina dan kukuh.


Bukan mudah menjadi seorang da’ie…semoga Allah buka jalan untuk kita semua. Amen.

1 comment:

Cikgu Fieza said...

Nice~ Terkesan di jiwa. Memberi sedar dlm diri.